Internet of Things w transporcie

Kompleksowe wyposażenie informatyczne pociągów

Informacja pasażerska, wyświetlanie reklam, liczenie pasażerów, elektroniczny rozkład jazdy, konsola maszynisty, komputer pokładowy, automaty biletowe i kasowniki zintegrowane w jeden mobilny centralnie nadzorowany i zarządzany system. Więcej

Kompleksowe wyposażenie informatyczne autobusów

Informacja pasażerska, wyświetlanie reklam, liczenie pasażerów, łączność alarmowa, monitoring wizyjny, WiFi, konsola kierowcy, komputer pokładowy, automaty biletowe i kasowniki zintegrowane w jeden mobilny, centralnie nadzorowany i zarządzany system. Więcej

Rozwiązania sprzętowe

Urządzenia do pobierania opłat

Automaty biletowe, bramki kontroli dostępu w metrze, parkomaty i kasowniki zintegrowane z centralnym systemem pobierania opłat. Więcej

Urządzenia do autobusów i pociągów

Specjalizowane konstrukcje sprzętowe: komputery pokładowe, konsole kierowcy, konsole maszynisty, wyświetlacze emisji reklam i informacji pasażerskiej, moduły łączności alarmowej, moduły WiFi, kasowniki i mobilne automaty biletowe. Więcej

Urządzenia dla operatorów telekomunikacyjnych

Dedykowane rozwiązania sprzętowe opracowywane na zamówienie: konwertery sygnalizacji, sondy IP, karty przechwytujące, urządzenia mediacyjne. Więcej

Systemy pobierania i kontroli opłat

Bramki metra

Działające w I i II linii warszawskiego metra bramki kontroli dostępu, zintegrowane z systemem pobierania opłat, obsługujące bilety z paskiem magnetycznym oraz zbliżeniowe karty miejskie. Więcej

Automaty biletowe i kasowniki

Zintegrowane z systemem pobierania opłat mobilne i stacjonarne automaty biletowe, obsługujące płatności gotówkowe oraz bezgotówkowe oraz kasowniki, obsługujące bilety z paskiem magnetycznym oraz karty zbliżeniowe. Więcej

Systemy pobierania opłat

Kompletne rozwiązanie integrujące kasowniki, automaty biletowe oraz bramki kontroli dostępu z systemem centralnym, umożliwiającym zarządzanie taryfami, nadzór nad działaniem systemu i rozliczanie. Więcej

Big Data

Zliczanie i analiza potoków pasażerskich

Pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji o przepływach pasażerów w środkach transportu publicznego. Więcej

Analiza ruchu internetowego

Przechwytywanie komunikacji internetowej, dekodowanie i ekstrakcja metadanych, wielokryterialne i pełnotekstowe wyszukiwanie, analiza treści, statystyki, wykrywanie anomalii, zabezpieczanie dowodów. Więcej

Retencja danych telekomunikacyjnych

Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie danych teletransmisyjnych, abonenckich i lokalizacyjnych w sieciach operatorów. Więcej

Cyberbezpieczeństwo

Biały wywiad internetowy

System monitorowania mediów społecznościowych i przeszukiwania Internetu przeznaczony dla zespołów zajmujących się profesjonalnie białym wywiadem internetowym. Więcej

Informatyka śledcza

Kompleksowe rozwiązania umożliwiające zbieranie i zabezpieczanie dowodów elektronicznych. Więcej

Bezpieczna łączność

Systemy bezpiecznej łączności mobilnej i stacjonarnej. Więcej

Bezpieczeństwo specjalne

Systemy Lawful Interception

Systemy uprawnionej kontroli komunikacji elektronicznej dla operatorów telekomunikacyjnych oraz uprawnionych podmiotów. Więcej

Technika operacyjna

Systemy i rozwiązania taktyczne dla potrzeb techniki operacyjnej. Więcej

Doradztwo i szkolenia

Usługi doradcze i szkoleniowe, dotyczące problematyki uprawnionej kontroli komunikacji elektronicznej oraz analizy komunikacji internetowej. Więcej

Bezpieczeństwo korporacyjne

Bezpieczna komunikacja

Nowoczesne smartfony z utwardzonym systemem operacyjnym Android i aplikacją bezpiecznej łączności wraz z systemem zarządzania i aktualizowania. Więcej

Biały wywiad internetowy

System monitorowania Internetu, przeznaczony dla osób i zespołów zajmujących się profesjonalnie białym wywiadem internetowym. Więcej

Informatyka śledcza

Kompleksowe rozwiązania umożliwiające zbieranie i zabezpieczanie dowodów elektronicznych ze złożonych systemów teleinformatycznych. Więcej

Systemy łączności

Systemy bezpiecznej łączności

Dedykowane systemy bezpiecznej łączności mobilnej i stacjonarnej, przeznaczone przede wszystkim dla podmiotów rządowych. Więcej

Łączność WiFi w transporcie publicznym

Instalowane w autobusach i pociągach podsystemy łączności WiFi, umożliwiające pasażerom bezprzewodowy dostęp do Internetu poprzez sieci wielu operatorów telefonii mobilnej równocześnie. Więcej

Potrzebujesz rozwiązania dopasowanego do swoich potrzeb?

 

Skontaktuj się z nami