Biały wywiad internetowy

Biały wywiad internetowy

Automatyczne monitorowanie Internetu

Automatyczne monitorowanie różnych źródeł dostępnych w internecie

Praca grupowa

Kartoteki elektroniczne, dzielenie się wiedzą, raportowanie on-line

Bezpieczeństwo

Kontrola dostępu do systemu i zbieranych treści

Rozwiązania OSINT

Znaczenie białego wywiadu internetowego (open source intelligence) jest w dzisiejszych czasach nie do przecenienia zarówno dla potrzeb bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, jak i dla potrzeb działalności komercyjnej.

Nasz autorski system przeznaczony jest dla zespołów zajmujących się profesjonalnie białym wywiadem, odpowiedzialnych za ciągły i regularny monitoring różnych źródeł dostępnych w Internecie, wyszukiwanie informacji, zabezpieczanie znalezionych materiałów oraz prowadzenie prac analitycznych mających na celu ustalenie faktów i ocenę ich wiarygodności. System automatyzuje pracę analityków, wspiera pracę zespołową, ułatwia organizację zabezpieczonego materiału we współdzielonych kartotekach elektronicznych o limitowanym dostępie i oferuje wiele funkcji analitycznych, uwzględniając specyfikę potrzeb instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie zagrożeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zapewniamy rozwiązania usprawniające monitorowanie produktów, konkurencji, zagrożeń

Sprawna i uporządkowana praca

Nasze systemy pozwalają na ciągły i regularny monitoring wskazanych przez użytkownika źródeł, dzięki czemu otrzymuje on na bieżąco powiadomienia o nowych informacjach w badanym obszarze. Opracowane przez nas narzędzia pozwalają na łatwą selekcję, analizę i eksport danych znalezionych w Internecie. Dostarczany system jest rozwiązaniem, które wspiera pracę zespołu oraz koordynację jego działań.

Masz pytania?

Napisz