Liczenie pasażerów

Liczenie pasażerów

System Liczenia Pasażerów

System Liczenia Pasażerów jest podstawowym źródłem informacji o efektywności rozkładów jazdy. Na podstawie informacji o numerze linii, kursie, przebiegu trasy oraz napełnieniu pojazdu i przepływach pasażerskich możliwe jest określenie optymalnego doboru taboru i oszacowanie rentowności przewozowej.

Oferowany przez MACRO-SYSTEM System Liczenia Pasażerów jest przystosowany do poprawnego odczytywania danych w specyficznym środowisku pojazdowym. Opiera się na czujnikach liczenia pasażerów wyprodukowanych przez uznane na rynku firmy (np. IRMA MATRIX, DILAX). Dane zliczane przez czujniki są korelowane z trasą pojazdu kontrolowaną przez komputer pokładowy, co znacząco zwiększa dokładność zliczania pasażerów. Dodatkowo system jest zintegrowany z Systemem Emisji Reklam w pojazdach, umożliwiając przekazywanie reklamodawcom informacji o napełnieniu pojazdu w czasie wyświetlania materiału reklamowego.

Masz pytania?

Napisz