Retencja danych telekomunikacyjnych

Retencja danych telekomunikacyjnych

Operatorzy telekomunikacyjni

Dedykowane rozwiązania umożliwiające zasilanie systemów retencyjnych danymi

Służby mundurowe

Dedykowane narzędzia do odbierania i analizy danych retencyjnych

Interfejs HI A-B

Obsługa ustandaryzowanego interfejsu wymiany danych retencyjnych

Rozwiązania dedykowane dla operatorów telekomunikacyjnych

Prawo telekomunikacyjne nakłada na operatorów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązek przechowywania przez określony czas danych telekomunikacyjnych i ich udostępniania uprawnionym podmiotom. Mnogość rozwiązań telekomunikacyjnych stosowanych w sieciach operatorów oraz rosnące znaczenie komunikacji internetowej sprawiają, że realizacja tego obowiązku wymaga często zbudowania dedykowanych rozwiązań odpowiedzialnych za pozyskiwanie danych z sieci operatora i integrujących sieć operatora z systemami retencji danych. Oferujemy możliwość wykorzystania naszych doświadczeń w opracowywaniu i dostarczaniu tego typu rozwiązań.

Masz pytania?

Napisz