Dotacje UE

2020-09-25

Wsparcie UE wskutek epidemii COVID-19

Program  Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania  3.4. Dotacje na kapitał obrotowy.

Nr umowy: POIR.03.04.00-14-0900/20-00

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MACRO-SYSTEM Sp. z o.o. pt. “MACRO-SYSTEM COVID19”.

Cel Projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia  płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID -19. Pomoc finansowa  udzielana na podstawie programu SA.57015(2020/N).

Wartość projektu: 283 294,77 zł (100% dotacja)

Okres realizacji projektu: 01 sierpień 2020 – 31 październik 2020