Uprawniona kontrola komunikacji elektronicznej

Uprawniona kontrola komunikacji elektronicznej

Duzi operatorzy telekomunikacyjni

Dedykowane systemy dostosowane do potrzeb dużych operatorów

Średni operatorzy

Niewielkie systemy zapewniające warunki dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych

Uprawnione podmioty

Dedykowane systemy Centrów Monitoringu (LEMF)

Rozwiązania dedykowane dla operatorów telekomunikacyjnych

Art 179. ustawy Prawo telekomunikacyjne nakłada na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek zapewnienia uprawnionym podmiotom warunków technicznych i organizacyjnych w celu dostępu i utrwalania przekazów telekomunikacyjnych nadawanych lub odbieranych przez użytkownika końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe oraz dostęp do posiadanych przez przedsiębiorcę danych związanych z przekazami telekomunikacyjnymi.

W przypadku średnich i dużych operatorów wiąże się to z koniecznością budowy dedykowanych do tego celu systemów Lawful Intercept. Dla takich systemów, ze względu na charakter przetwarzanych w nich danych, operator musi uzyskać od ABW lub SKW akredytację do przetwarzania informacji niejawnych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych).

Jesteśmy głównym producentem i dostawcą systemów Lawful Interception w Polsce

W zgodzie ze standardami

Systemy LI dostarczane przez nas operatorom telekomunikacyjnym pracują w sieciach telefonii mobilnej i stacjonarnej, sieciach operatorów telewizji kablowej oraz sieciach operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne w technologii VoIP. Systemy te zapewniają obsługę wielu rodzajów interfejsów X1/X2/X3, zarówno natywnych, jak i zgodnych ze standardami ETSI/3GPP/CALEA, jak również udostępniają interfejsy HI1/HI2/HI3 zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2012 „w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Masz pytania?

Napisz