Informacja pasażerska

Informacja pasażerska

System Informacji Liniowej

System Informacji Liniowej (Pasażerskiej) jest podstawowym źródłem informacji dla podróżnych. To dzięki niemu pasażerowie widzą od razu numer i kierunek linii, przewidywany czas odjazdu autobusu, mogą sprawdzić przystanki na trasie, słyszą komunikaty głosowe przy dojeździe do przystanków, informowani są też o wszelkich doraźnych i planowanych zmianach kursu. Prezentowane pasażerom informacje mogą być modyfikowane w czasie rzeczywistym, w odpowiedzi na zmieniające się warunki ruchu lub w sytuacjach awaryjnych, zarówno przez kierowcę, jak i przez centralę nadzoru ruchu lub zarządcę transportu.

Stworzony przez nas System Informacji Liniowej (Pasażerskiej) zapewnia m.in.:

 • Wyświetlanie na tablicach montowanych na zewnątrz pojazdu informacji o numerze linii, kierunku jazdy, trasie przejazdu i przystanku krańcowym
 • Wyświetlanie na tablicach wewnątrz pojazdu informacji o trasie przejazdu, aktualnym położeniu pojazdu, następnym przystanku
 • Wyświetlanie na monitorach wewnątrz pojazdu dynamicznie zmieniającej się informacji przedstawiającej przystanki na już przejechanej i dalszej trasie, a także komunikatów dot. zmiany trasy i innych ważnych informacji dla pasażerów
 • Nadawanie w pojazdach automatycznych komunikatów głosowych o bieżącym i następnym przystanku oraz informacji o zmianach trasy, możliwych przesiadkach
 • Bezpośrednie wygłaszanie komunikatów głosowych przez kierowcę
 • Sterowanie Systemem za pomocą dotykowej konsoli kierowcy lub zdalnie z użyciem centralnego systemu zarządzania pojazdami i urządzeniami (VMS)
 • Dwustronną komunikację między pojazdem a Centralnym Systemem Zarządzania Pojazdami i Urządzeniami (VMS)
 • Integrację z pozostałymi systemami pojazdowymi:
  • Systemem Emisji Reklam
  • Systemem Monitoringu Wizyjnego
  • Systemem Poboru Opłat
  • Systemem Liczenia Pasażerów

Masz pytania?

Napisz