Centralne zarządzanie pojazdami i urządzeniami

Centralne zarządzanie pojazdami i urządzeniami

Centralny System Zarządzania Pojazdami i Urządzeniami (VMS)

Centralny System Zarządzania Pojazdami i Urządzeniami VMS (Vehicle Monitoring System) kompleksowo wspiera przewoźników w monitorowaniu pojazdów oraz urządzeń zamontowanych na ich pokładach. System umożliwia równoczesne monitorowanie dowolnej liczby pojazdów przewoźnika wraz z wizualizacją ich położenia na mapie i bieżącym podglądem stanu pojazdu.

Stworzony przez nas VMS zapewnia następujące funkcje użytkowe:

  • monitorowanie podstawowych parametrów pracy pojazdu – prędkości, kursu, łączności, temperatury itp.
  • monitorowanie stanu urządzeń w pojeździe – tablic LED, LCD, czujników liczenia pasażerów, kasowników, automatów biletowych, konsoli kierowcy, elementów monitoringu wizyjnego (kamer, rejestratora)
  • monitorowanie wybranych sygnałów z szyny CAN i ich analizę na mapie i na wykresach
  • przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym – zbieranie zdarzeń z pojazdu, wstępne klasyfikowanie do wysłania i określanie priorytetów, natychmiastowe przesyłanie do systemu naziemnego i przetwarzanie w bazie danych
  • alarmowanie z powiadomieniami – definiowane w systemie alarmy umożliwiają szybkie orientowanie się w bieżących problemach taboru i urządzeń pokładowych
  • powiadomienia o problemach pojawiające się w aplikacji lub w postaci e-maili
  • odtwarzanie historii zdarzeń zgłaszanych przez pojazdy – szczegółowa analiza zdarzeń zgłaszanych przez pojazd i jego urządzenia umożliwia dokładne odtworzenie przebiegu działania poszczególnych modułów
  • odtwarzanie historii transakcji w automatach biletowych – dla automatów biletowych produkcji MACRO -SYSTEM pokazywana jest dokładna historia transakcji wraz z ich końcowym statusem i pełnym przebiegiem
  • możliwość – dzięki interfejsom – zasilania danymi z innych systemów pojazdowych (konstrukcja systemu umożliwia podłączenie dowolnych źródeł danych zgodnych z protokołem MACRO-SYSTEM)
  • możliwość – dzięki  rozbudowanym raportom w systemie – dokonywania szczegółowej analizy w celu dokładnego dostosowania analizowanych danych do potrzeb wdrożenia

Masz pytania?

Napisz