Szukamy osoby, która:

 • umie wytwarzać dokumentację techniczną wysokiej jakości,
 • teksty w języku polskim potrafi pisać zrozumiale, zwięźle i poprawnie,
 • bardzo dobrze zna program MS Word,
 • potrafi posługiwać się co najmniej jednym z programów: MS Visio, yED, Enterprise Architect,
 • zna język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • ma średnie lub wyższe wykształcenie techniczne (najchętniej z obszaru informatyki, elektroniki lub telekomunikacji) i co najmniej teoretyczną, rozległą wiedzę w zakresie sieci komputerowych (urządzenia, protokoły), wirtualizacji, bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów operacyjnych Linux i Windows.

Jako członek naszego zespołu

 • utrzymywać stały kontakt z programistami w celu pozyskania dogłębnej wiedzy o wytwarzanych produktach,
 • tworzyć procedury testów odbiorczych, przygotowywać schematy, podręczniki użytkownika, dokumentację techniczną i dokumentację bezpieczeństwa
 • usprawniać proces wytwarzania dokumentacji, jej wersjonowania i dostarczania do klienta.

Dodatkowo możesz zaangażowania się w:

 • analizę wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych rozwijanych przez nas systemów,
 • tworzenie architektury systemów,
 • administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną i bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Pracuj z nami!

Wyślij CV